Reprezentativ

„Something Wicked This Way Comes” by Ray Bradbury

English:

A week before Halloween, a Carnival comes to Green Town, Illinois. It arrived in the middle of the night and changes the lives of the inhabitants of the town, especially the lives of Will Halloway and Jim Nightshade, two 14 years old boys, who want to grow up already but are also scared about it. They are confused by growing adolescent bodies and the dark forces they have to face now tests them a great deal more. Even with the aid of Will’s father, a man who consideres himself too old already, will they be able to win against the horrors of the carnival?

I wish I had discovered this book when I was younger, at least 15 years old, because it would have helped me a great deal. Besides the creepy story of a dark Carnival arriving in the night, this was a book about growing up. And how it is okay to be scared of it and that you are not alone in it. And also how to create a bound with your father. All of those presented in the beautiful stile of Ray Bradbury’s writing.

 

Română:
Cu o saptămână înainte de Halloween, un Carnaval vine în Green Town, California. El ajunge în mijlocul nopţii şi schimbă pentru totdeauna vieţile locuitorilor oraşului, dar mai ales ale lui Will Halloway si Jim Nighshade, doi baieţi de 14 ani, care vor să creasca odată, dar sunt deasemenea înfricoşaţi de acest lucru. Sunt confuzi din cauza corpurilor lor de adolescenţi în creştere şi forţele întunecate pe care trebuie să le înfrunte îi testează şi mai mult. Chiar şi cu ajutorul tatălui lui Will, un bărbat care se consideră deja prea batran, vor putea oare ei sa învingă împotriva ororilor de la Carnaval?

Îmi doresc să fi descoperit această carte atunci când eram mai tânără, măcar când aveam 15 ani, căci m-ar fi putut ajuta mult. Pentru că, pe langa înfricoşătoarea poveste a unui carnaval întunecat care soseşte în miez de noapte, aceasta este o poveste despre a creşte, a te maturiza. Şi despre cum este ok să fii speriat de acest lucru şi despre faptul că nu eşti singur în asta. De asemenea, este şi despre cum să-ţi creezi o legătură cu tatăl tău. Toate acestea prezentate în superbul stil al lui Ray Bradbury.

 

Reclame

„Maurice” by E.M. Forster

English:

I tried reading E.M. Forster before. I really did. But, after „A Room With A View” bored me to tears, I had to put his works aside. That’s why I did not buy this book the first time I saw it. I just read the author’s name and did not even pay attention to the cover, otherwise I would have bought it that instant.

This book is so ahead of its time. I’m still amazed by it. It was written in 1913, but not published until the author’s death, in the 70’s. Why? Because writing a book about 2 gay men actually ending up together and having a happy ending was not something you were allowed to do back then.

This book was a real treasure! You can see from it how pleased was Forster while writing it, how he wrote for himself something so intimate. What „A Room With A View” seemed to lack, I found in here. And I could see what was all the fuss with E.M. Forster’s works.

Română:

Am încercat să-l citesc pe E.M. Forster şi înainte, chiar am încercat. Dar după ce „Cameră cu vedere” m-a plictisit până la lacrimi, a trebuit să pun lucrările lui la o parte. De aceea nu am cumpărat această carte de prima dată de când am văzut-o. Pur şi simplu am citit numele autorului şi nici măcar nu am dat mare atenţie coperţii, căci în alte circumstanţe aş fi cumpărat-o imediat.

Cartea aceasta a fost atât de înaintea vremurilor sale. Încă sunt impresionată de acest lucru. A fost scrisă în 1913, dar nu a fost publicată până in anii 70′, după moartea autorului. De ce? Pentru că a scrie o carte despre doi bărbaţi gay care chiar ajung să fie împreună şi să aibă un final fericit nu e ceva ce aveai voie să faci în acele timpuri.

Această carte a fost o adevarată comoară! Poţi să regăseşti în ea plăcerea cu care Forster a scris-o, cum a conceput doar pentru sine ceva atât de intim. Ceea ce „Cameră cu vedere” părea să ducă lipsă, a apărut aici. Şi am putut să văd în sfârşit care-i toată treaba cu romanele lui Forster.

 

Cartea a apărut la noi la Editura Polirom.

 

Favourite TV series / Seriale favorite

EN:This might be kind of book related, because I wanted to talk to you about some of my favourite TV series (most of them book adaptations, of course) I have recently watched. It’s a short list, because I don’t usually watch TV, but last summer was a wild summer and I ended up completing some TV series and I can’t wait to share them with you ,especially because some of them are not so popular.

So let’s dive in!

RO: Acest articol este, într-un fel, în legătură cu cărţile, pentru că am vrut să vă vorbesc despre câteva dintre serialele mele favorite (mare parte din ele adaptări ale unor cărţi), pe care le-am vizionat de curând. Este o listă scurtă, pentru că eu nu prea mă uit la TV de obicei, dar vara trecută a fost una destul de nebună şi am ajuns să văd în totalitate câteva seriale bune, pe care abia aştept să le împărtăţesc cu voi, mai ales pentru că unele dintre ele nu sunt atât de populare.

Aşa că hai să începem!

 

#1 Call the Midwife / Cheamă moaşa (BBC; 2012-)

call the midwife

EN:This one might be one of the most popular on the list, but it HAD to be here. Based on the memoir with the same name, this tv series follows the life of the midwives of East End, London, starting in the 50’s.

I simply love this series. Not because I’m a med student, but because it’s so good and so well-documented and the actors seem born for their roles. We binge-watched the whole thing (my family and I) in about 3 weeks. And we regret nothing.

RO: Acesta se poate să fie cel mai popular de pe listă, dar TREBUIA să se afle aici. Bazat pe memoriile cu acelaşi nume, acest serial urmăreşte viaţa moaşelor din East End, Londra, începând din anii 50’.

Pur şi simplu ador această serie. Nu pentru că sunt studentă la medicină, ci pentru că este atât de bun şi de bine documentat, iar actorii par făcuţi pentru rolurile lor.  Am văzut de la cap până la coadă tot serialul (eu şi familia mea) în vreo 3 săptămâni. Şi nu regretăm nimic.

 

#2 The Last Kingdom / Ultimul regat (BBC; 2015-)

last kingdom

EN:Based on the Saxon Stories series by Bernard Cornwell, this was a good, not so heavy historical series, about Uthred, a dispossessed nobleman, captured as a child by the Danes and raised by them and his journey to regain his rightfull place and title.

RO: Bazat pe seria Saxon Stories, scrisă de Bernard Cornwell, acesta a fost un serial bun, nu atât de greoi din punct de vedere istoric, despre Uthred, un nobil deposedat de bunurile sale, capturat încă din copilărie de către Danezi şi crescut de către ei şi călătoria sa în a-şi recăpăta locul de drept şi tilul nobiliar.

 

#3 The Durrels in Corfu / Familia Durrell în Corfu (ITV; 2016-)

durrells

EN:Loosely based on Gerald Durrell’s memoirs, this is a funny series about the Durrels and how they moved to the island of Corfu and their adventures there. Having not read the actual book (I know, blasphemy!), I can’t tell how many liberties were taken while filming this, but I loved it anyway. The cast was beautifully chosen and the atmosphere was just right.

RO: Bazat (cu anumite libertăţi) pe memoriile lui Gerald Durrell, acesta este un serial amuzant despre familia Durrel şi cum s-au mutat pe insula Corfu şi aventurile lor acolo. Necitind cartea în prealabil (ştiu, ştiu), nu pot spune cu certitudine cât au deviat de la original în timpul filmărilor acestui serial, dar l-am iubit oricum. Distribuţia a fost aleasă foarte bine şi atmostfera a fost perfectă.

 

#4 The Musketeers/ Muschetarii (BBC; 2014-2016)

the musketeers

EN:Die-hard fans of the original book will hate this adaptation. Actually, it has almost nothing to do with the original plot, except for the fact that the characters and the setting are the same.

I loved this mostly because it made me remember the thrills I felt when I was reading the books for the first time as a kid. It was binge-worthy, with dozens of twists and turns and it kept me glued to the screen. And of course I loved it, because, even though the plot was different, those were still my favourite characters. Oh, and Constance is more badass and actually alive in this one, and that gives the series a big plus from me.

RO: Fanii înrăiţi ai cărţii vor urî acestă adaptare. De fapt, are aproape nicio legătură cu acţiunea originală, cu excepţia faptului că personajele şi cadrul sunt aceleaşi.

Am iubit acest serial mai mult pentru că m-a făcut să-mi amintesc fiorii pe care îi simţeam pe vremea când citeam cărţile pentru prima dată, în copilărie. A fost genul de serial care merită un maraton, cu multe întorsături de situaţie care m-au ţintuit de ecran. Si desigur că l-am iubit, pentru că, deşi acţiunea era diferită, acelea erau tot personajele mele favorite. Oh, şi Constance este mai şmecheră în varianta asta şi chiar trăieşte, ceea ce îi dă serialului un mare plus din partea mea.

 

#5 X Company (Temple Street Productions;2015-2017)

x company

EN:This is not based on a novel (as far as I know), but it is one of my favourite TV series of all time, even though I have just recently finished watching it.

I love historical fiction and especially WWII historical fiction. So you can guess this was just right up my alley. It contained everything I love reading about: spies infiltrated in natzy-occupied France, suspense-filled scenes, dozens of plot-twists.

RO: Acest serial nu este bazat pe vreun roman (din câte ştiu eu), dar este unul dintre favoritele mele din totdeauna, chiar dacă am terminat vizionarea lui doar recent.

Ador ficţiunea istorică şi mai ales pe cea care este în legătură cu Al Doilea Război Mondial. Aşa că puteţi să ghiciţi că acest serial a fost perfect. A conţinut tot ceea ce iubesc să citesc despre: spioni înfiltraţi în Franţa ocupată de nazişti, scene pline de suspans, multe întorsături de situaţie.

 

 

„And The Ocean Was Our Sky” by Patrick Ness

English:

This is the story of Batsheba. In this Moby Dick inversed story written by Patrick Ness, humans are not the only ones who hunt the whales. The whales have also developed a way to strike back, answering to war with war. When, after finding the only survivor on a ship, and embarking on a hunt for the Devil himself, peace may be seen in the horizon for Batsheba and her crew – Captain Alexandra and the other two members. For if they succeed in killing the Devil, what use will it be to go on with the war?

I will give this book a 5-star rating, not because it is a Patrick Ness book(even though that is enough of a reason for me), but because this was so beautifully written it hurt. It was that kind of a book I never knew I needed but greeted it like a lost friend.
It spoke of war. It spoke of peace. It spoke of the devil and how sometimes we make our own demons and we only realize that when it’s too late. It was a tale of the whales, but it could easily be of the human beings.

I loved it and the year I have spent waiting for it to be released was rewarded.

Română:

Aceasta este povestea Batshebei. În această variantă inversată a lui Moby Dick, scrisă de Patrick Ness, oamenii nu sunt singurii care vânează balenele, căci şi balenele au dezvoltat o modalitate de a riposta, răspunzând la război cu război. Atunci când, după ce găsesc un singur supravieţuitor pe o corabie şi pornesc într-o vânătoare dupa Diavolul însuşi, pacea pare să se întrevadă la orizont pentru Batsheba şi echipajul ei – Căpitanul Alexandra şi ceilalţi doi membri. Pentru că, dacă reuşesc în incercarea lor de a ucide Diavolul, la ce bun va mai fi să continuie războiul?

Voi a acestei cărţi 5 stele, nu pentru faptul că este o carte scrisă de Patrick Ness (chiar dacă acesta este un motiv de ajuns pentru mine), ci pentru că a fost atât de frumos scrisă, încât a durut. A fost genul de carte de care nu am ştiut niciodată că am nevoie, dar pe care l-am întâmpinat ca pe un prieten pierdut. A vorbit despre rzboi. A vorbit despre pace. A vorbit despre diavol si despre cum, uneori ne facem proprii nostri demoni şi realizăm acest lucru abia când este prea târziu. A fost o poveste despre balene, dar ar fi putut la fel de bine să fie o poveste despre oameni.

Am iubit aceasta carte şi anul pe care l–am petrecut aşteptându-i apariţia a fost răsplătit.

Books I have read in October/ Cărţi citite în luna octombrie

This has been a strangelly prolific month for me, with my comic-book phase in the last 1 and 1/2 week of October actually dubbling the pile of read books. The comic books I have read were all in digital format.

Aceasta a fost o lună ciudat de prolifică pentru mine, cu faza mea de citit intens benzi desenate în ultima săptămână şi jumătate a lunii dublîndu-mi numărul de cărţi citite. Toate benzile desenate au fost în format digital.

1) „Bunica mi-a spus să-ţi spun că-i pare rău”/ „My Grandma Asked Me To Tell You She’s Sorry”- Fredrick Backman(7.10)
2) „THUG”/”Ura cu care loveşti” -Angie Thomas (14.10)
3) „Misterul de la London Eye”/ „The London Eye Mistery” – Siobhan Dowd(14.10)
4) „More Happy Than Not” – Adam Silvera(15.10)
5) „Simon vs the Homo Sapiens Agenda”/ „Simon şi planul Homo Sapiens” – Becky Albertally (21.10)
6) Chilling Adventures of Sabrina #1 – Roberto Aguirre-Sacasa (24.10)
7) Archie #1- Mark Waid(24.10)
8) Incorruptible #1 – Mark Waid(25.10)
9) „The Killing Joke”- Alan Moore (27.10)
10) Batman vol 1.: I Am Gotham – Tom King (28.10)

I don’t have a book of the month. If only I could have managed to finish reading the book I’m reading now – „Watchmen” by Alan Moore – that would have been my favourite.

Nu am o carte a lunii. Dacă aş fi reuşit să o termin pe cea pe care o citesc acum – „Watchmen” de Alan Moore – , aceea ar fi fost cartea mea favorită.

Top Halloween reads/Topul lecturilor mele favorite de Halloween

English:

Even though I don’t celebrate Halloween, I always like, around this time of the year, to dive into some atmospherical reads. To sit confortable in my bed, my blanket on my shoulders – to avoid the chills running down my spine -, coffee or hot chocolate or tea in my favourite mug, some snacks nearby and some spooky reads to devour.
Here are some of my favourite Halloween-appropiate reads.

#1 Something Wicked This Way Comes – Ray Bradbury
I have read this book for the first time in the month of August of this year. It was still summer when I’ve read it, but I would have sworn the air became chilly every time I dived into the unique and scary world Bradbury has created, with Demonic Carnivals arriving late in the night and dark characters I won’t be forgetting soon.
#2 The Night Circus – Erin Morgenstern
I love this book. Just like the first one on this list, this one also features a Circus arriving at night, but that’s where the simmilarities end. Because this book was like nothing I have read before.
Some might find it boring, because the author puts a lot of accent on the details of her world, but that’s exactly what I loved about this book. The fact that the scenery was so detailed, I could actually feel like I was there. It really felt like magic.
I have personally read it twice and never lost a chance to reccomend this tale to everyone who cared to listen to me.

#3 Coraline – Neil Gaiman
Neil Gaiman’s books will be featured a lot in this article, because he simply writes beautiful and dark spooky books, Coraline being one of them. It is one of the first titles that come into my mind when I think about Halloween. It is something about this spooky story of a girl who ended up in a different dimmension and found the Other Mother there that makes me pick it up every time October comes around.
Also, a fun fact: I gave this book to my brother and sister – they were 11 years old at that time, I think – and it was one of the two books they fought over because they both wanted to read it. Like really fought over, with pounches and everything. And if that does not convince you this book is worth reading, I don’t know what will.

#4 Harry Potter series – J. K. Rowling
This list would not have been complete without my favourite series of all times in it. I don’t think I have to explain why this book ended up here.

#5 Stardust – Neil Gaiman
This is my favourite Gaiman novel and it is also in my top favourite reads of all time. It is simmilar with a fairy tale, except for the fact that it is more than it seems. It features a boy who grows up to be a man, the star who falls in love with him and him with her and who is also one of the funniest characters I have ever encountered, some witches who want to eat her heart – you know, just the normal stuff – a hairy man, an unicorn and the list could go on.

#6 Carrie – Stephen King
This could not have been a Halloween reading list without having at least a Stephen King novel in it. This was the only one I have read – apart from „The Gunslinger”, which is a little too heavy to start with – and I thought it could fit perfectly. I mean, what could be more appropiate than a story of how telekinesis could go wrong?

#7 The Ocean At The End Of The Lane – Neil Gaiman
I wanted to wrap up this list with – you guessed – yet another Gaiman novel. This one is on the sadder part of things, with a grown man coming back to the house of his lonely childhood and rememorating what happened there, featuring parrallel universes, strange things happening – I mean, at some point, I was thinking „What’s going on?” – and a pond at the end of the lane which is actually an Ocean.

 

Română:

Chiar dacă nu sărbătoresc Halloween-ul, îmi place întotdeauna ca, în jurul acestei perioade a anului, să plonjez în câteva lecturi de atmosferă. Să stau confortabil în pat, pătura mea pe umeri – ca să evit fiorii ce-mi trec pe şira spinării –, cafea/ciocolată caldă/ceai în cana mea favorită, ceva gustări prin apropiere şi ceva lecturi înfricoşătoare pe care să le devorez.

Iată câteva dintre lecturile mele favorite de Halloween.

#1  Something Wicked This Way Comes – Ray Bradbury
Am citit această carte pentru întâia oară în luna August a acestui an. Era încă vară atunci când am citit-o, dar pot să jur că aerul devenea mai rece de fiecare dată când pătrundeam în unica şi înfricoşătoarea lume pe care Bradbury a creat-o, cu carnavale demonice sosind târziu în noapte şi personaje întunecate pe care n-o să le uit curând.

#2 Circul Nopţii – Erin Morgenstern

Iubesc această carte. La fel ca prima carte de pe această listă, şi în aceasta întâlnim un Circ ajungând târziu în noapte, dar aici se termină toate similarităţile. Pentru că această carte n-a fost ca nimic din ceea ce am citit înainte.

Unii se poate s-o găsească plictisitoare, pentru că autoarea pune mult accent pe detaliile lumii pe care o crează, dar exact asta am iubit eu la carte. Faptul că decorul era atât de detaliat, încât chiar mă simţeam de parcă aş fi fost acolo. Chiar se simţea ca magia.

Personal, am citit-o de două ori şi nu am ratat nicio şansă să recomand această poveste oricui mă asculta.

Carte publicată la noi la Editura Corint.

#3 Coraline – Neil Gaiman
Cărţile lui Neil Gaiman vor apărea de multe ori în acest articol, pentru că el pur si simplu scrie frumoase şi înfricoşătoare cărţi, Coraline fiind una dintre ele. Este unul dintre primele titluri care îmi vin în minte când mă gândesc la Halloween. Este ceva în legătură cu această înfricoşătoare poveste a unei fete care ajunge într-o dimensiune diferită şi o găseşte pe Cealaltă Mamă acolo ce mă face să o iau de fiecare dată când se apropie luna Octombrie.

De asemenea, ca un fapt divers: am dăruit această carte fratelui şi surorii mele – aveau 11 ani pe atunci, cred – şi a fost una dintre cele două cărţi pe care s-au bătut, pentru că voiau amândoi să o citească. Adică s-au bătut cu adevărat, cu pumni şi toate cele. Şi dacă acest lucru nu vă convinge că această carte merită citită, nu ştiu ce altceva ar putea.

Carte publicată la noi la Editura Arthur.

#4 Seria Harry Potter – J. K. Rowling
Lista aceasta nu ar fi putut fi completă fără seria mea favorită din toate timpurile. Nu cred că trebuie să explic de ce această carte a ajuns aici.

Carte publicată la noi la Editura Egmont şi la Editura Art.

#5 Pulbere de Stele – Neil Gaiman
Aceasta e cartea ea favorită a lui Gaiman şi de asemenea unul dintre romanele din topul preferatelor mele. Seamănă cu un basm, doar că este mai mult decât pare. Conţine un băiat care ajunge un bărbat, steaua care se îndrăgosteşte de el şi el de ea, care este de asemenea unul dintre cele mai amuzante pesonaje pe care le-am întâlnit vreodată, nişte vrăjitoare care vor să-i mănânce inima – ştiţi voi, doar chestiile obişnuite – un om păros, un unicorn şi lista poate continua.

Carte publicată la noi la Editura Art.

#6 Carrie – Stephen King
Aceasta nu putea fi o listă a lecturilor de Halloween, fără a conţine măcar un titlu de Stephen King. Acesta a fost singura carte pe care am citit-o – în afară de „Pistolarul”, care este puţin cam greuţă ca să începem cu ea – şi am crezut că se potriveşte perfect. Adică, ce poate fi mai potrivit ca o poveste despre cum telekinezia poate să meargă prost?

Carte publicată la noi la Editura Nemira.

#7 Oceanul de la capătul aleii – Neil Gaiman
Am vrut să închei această listă cu – aţi ghicit – încă un roman de Neil Gaiman. Acesta a fost puţin pe partea tristă a lucrurilor, cu un bărbat în toată firea întorcându-se la casa copilăriei sale singuratice şi rememorând ce s-a întâmplat acolo, cuprinzând universuri paralele, întâmplări ciudate – la un moment dat, mă gândeam „Ce se întâmplă???” – şi un iaz la capătul aleii, care este de fapt, un Ocean.

Carte publicată la noi la Editura Paladin.

„Children of Blood and Bone”/ „Urmaşii de sânge şi os” by Tomi Adeyemi

English:

 This novel is written in 3 points of view: of Zelie, the daughter of a now dead maji and of Amari and Inan, the princess and the prince, children of the man who ordered the killing of Zelie’s mother 11 years before.

The setting is Orisha, a land where, before, magic was a common thing. The people chosen by the gods to do magic were born with white hair. When they reached the age of 13, they became majis and could learn to control the powers given by one of the 10 gods.

But, 11 years ago, magic dissappeared. And, in that same night, the king ordered the death of all the majis.

Now, Zelie has the chance to bring it back and, with the aid of her brother, Tzain, and Amari, she goes in a quest to bring magic back or, if they do not succeed, loose it for good…

Every year, there is at least one book everyone talks about it. A book with the hype surrounding it so huge it becomes bigger than the book could ever be. That’s why, when dealing with those kind of books, I am always a little nervous.

The hype surrounding this book was huge and it began long before it was published. Even before the first ARCs were sent, everyone was already talking about it. And when I saw that the movie rights were sold half year before the release, I decided that I should read it, no matter what.

I have got the time to read it only in July, even though I’ve had it since the beginning of June. My exams wouldn’t allow me to concentrate on something else. I’m glad I’ve waited, because I can’t remember the last time I came across a book that made me obsess over it. It happened a lot some years ago, but not lately.

I COULD NOT PUT THIS BOOK DOWN.

I can’t even start to say how much I loved this book and how much it impressed me. If this is her debut novel, I can’t wait to see how her writing will evolve, being so dam good already. And the message of the book. The words, they seemed so powerfull at times I felt my hair starting to stand up. How all that happened seemed so actual, even though the setting was a fictional world, where magic existed. It was something I won’t forget soon.

I had a lot of favourite characters, as it often happens when I come around good books. Of course I became fond of Zelie from the very start, but Amari was quite a surprise. I wouldn’t have expected to grow so attached to her character. And I loved how she evolved, gaining more and more trust in her own powers.

Another favourite character was Zelie’s mother. I would have loved to read more about her. Maybe, in the future, the author will come back to her character in a short story or novella? I like to think this will happen (please, please, please).

Now that I have read the book, I don’t know what to do with the time left until the 2nd book comes out (just kidding, med school will take care of all that spare time). Be sure I’ll be the first one to go to the bookstore on the day they’ll receive it.

Română: 

Acest roman este scris din trei puncte de vedere: al lui Zelie, fiica unui maji acum mort şi al lui Amari şi al lui Inan, prinţesa şi prinţul, copiii omului care a ordonat omorârea mamei lui Zelie, în urmă cu 11 ani.

Cadrul este Orisha, un tărâm unde, înainte, magia era un lucru obişnuit. Oamenii aleşi de zei să aibă puteri magice erau născuţi cu părul alb. Când ajungeau la vârsta de 13 ani, ei deveneau maji şi puteau să înveţe cum să-şi controleze puterile date de unul dintre cei 10 zei.

Dar, în urmă cu 11 ani, magia a dispărut. Şi, în aceeaşi noapte, regele a ordonat uciderea tuturor majilor.

Acum, Zelie are şansa de a o aduce înapoi şi, cu ajutorul fratelui său, Tzain şi a lui Amari, ea pleacă într-o misiune de a aduce înapoi magia şi, dacă nu sunt victorioşi, de a o pierde pentru totdeauna…

 

În fiecare an, există cel puţin o carte despre care vorbeşte toată lumea. O carte cu hype-ul din jurul ei atât de mare, încât devine mai mare decât ar putea fi cartea vreodată. De aceea, atunci când mă confrunt cu acele cărţi, am mereu ceva emoţii.

Hype-ul care înconjura această carte era atât de mare încât a început încă de dinaine ca aceasta să fie publicată. Chiar înainte să apară primele ARC-uri, toată lumea vorbea deja despre ea. Şi când am văzut că drepturile pentru adaptarea cinematografică fuseseră deja cumpărate cu jumătate de an înaintea publicării, am decis că trebuia neapărat să o citesc.

Am avu timp să citesc cartea abia în iulie, chiar dacă o avusesem de la începutul lunii iunie. Examenele nu mi-au permis să mă concentrez pe altceva. Mă bucur că am aşteptat, pentru că nu îmi pot aminti ultima dată când m-am confruntat cu o carte care să mă facă să devin obsedată. Mi se întâmpla des înainte, dar nu în ultimul timp.

NU AM PUTUT SĂ O LAS DIN MÂNĂ.

Nici nu pot să încep să spun cât de mult am iubit şi m-a impresionat această carte. Dacă acesta este romanul ei de debut, abia aştept să văd cum va evolua felul ei de a scrie, fiind deja atât de bun. Şi mesajul cărţii. Cuvintele, ele au părut atât de puternice încăt, în unele părţi, mi-am simţit firele de păr ridicându-se. Cum toate întâmplările mi s-au părut atât de actuale, chiar dacă erau într-un cadru ficţional, unde magia exista. A fost ceva ce n-am să uit curând.

Am avut multe personaje favorite, cum mi se întâmplă deseori, atunci când dau de cărţi bune. Desigur că m-am ataşat de Zelie de la început, dar cu Amari a fost o adevărată surpriză. Nu m-aş fi aşteptat să devin aşa de ataşată de personajul ei. Şi am iubit felul în care ea a evoluat, dobândind din ce în ce mai multă încredere în propriile sale puteri.

Un alt personaj favorit a fost mama lui Zelie. Mi-ar fi plăcut să citesc mai multe despre ea. Poate, în viitor, autoarea se va întoarce la personajul ei într-o povestire sau o nuvelă? Mi-ar place să cred că se va întâmpla(te rog, te rog, te rog).

Acum, că am citit carte, nu ştiu ce să fac cu timpul rămas până când apare cel de-al doilea volum. Puteţi să fiţi siguri că voi fi prima care va merge la librărie în ziua în care îl vor primi.

Cartea a apărut de curând la Editura Epica.